กิจการบริการ

กิจการบริการ

เป็นกิจการที่เน้นประโยชน์เพื่อความพอใจที่เสนอซื้อขาย หรือเป็นกิจการที่จัดขึ้นร่วมกับการขายสินค้า เช่น การประกันภัย การบริการการท่องเที่ยว โรงพยาบาล การบริการซ่อมทำ การให้ความบันเทิง ธุรกิจบริการอาจแบ่งได้เป็น

  1. ที่อยู่อาศัย โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ข้านเช่า
  2. การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น สาธารณูประโภค การซ่อมแซมบ้าน การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน การตกแต่ง ทำความสะอาดเป็นต้น
  3. การพักผ่อน การเช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน การจัดให้มีการแสดงดนตรี การจัดให้มีการงานรื่นเริง แล้วขายบัตร การจัดสถานที่ให้เล่นโบลิ่ง
  4. การบำรุงรักษาตัว เช่น การเสริมสวย สถานที่เต้นอาราบิก อาบสมุนไพร
  5. รักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลบริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ จักษุแพทย์
  6. ปรึกษาธุรกิจอื่นๆ ที่ปรึกษาทากฎหมาย ที่ปรึกษาทางบัญชี บริหาร ตลาด
  7. การประกันและการเงิน บริการธนาคาร ประกันชีวิตและทรัพย์สิน
  8. การขนส่งและการคมนาคม การขนส่งสินค้ารถโดยสารหรือการซ่อมแซมรถ เช่ารถ
  9. การศึกษา
  10. การท่องเที่ยว

เมื่อประเทศมีการพัฒนา กิจการบริเหล่านี้ย่อมเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชน ได้มีความต้องการบริการด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การหาความสุข การรักษาพยาบาล การเสริมสวย การศึกษา เป็นต้น ทางธุรกิจก็เช่นกันมีการแข่งขันกันมาก การตลาดของกิจการบริการมีการใช้พนักงานขาย โฆษณา ต้องจัดให้เห็นผลประโยชน์และผลที่ได้รับ

โดยทั่วไปการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายบริการมักจะไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่ทำการใหญ่โตเพียงแต่ใช้สถานที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับลูกค้าเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการดำเนินงานก็ไม่มีมากไปกว่าสิ่งไม่จำเป็นในการทำงาน ส่วนเงินทุนที่ใช้ในกิจการก็ไม่จำเป็นต้องมากนัก ดังนั้นผู้มีทุนน้อยจึงชอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายบริการเป็นสิ่งแรก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *